Homøopati

Hvad er det?

Homøopati er et komplet system af midler, hvis mål det er at fremme sundheden ved at forstærke kroppens naturlige evne til at helbrede sig selv. Det vil sige man giver din krop nogle midler, der arbejder med din krop og ikke imod. Man giver din krop lov til at ”leve” symptomerne ud. Dette er modsat af hvad traditionel medicin gør, nemlig at hæmme de symptomer vores krop viser os. Egentlig skal vi være meget taknemmelige over de symptomer vores krop viser os, da de er et signal om at noget er på afveje, som vi skal have rette op på.

Hvordan virker det?

Det er midler som i en meget fortyndet udgave er i stand til at give din krop impulser, så den bliver i stand til at helbrede sig selv. Din krop prøver hele tiden på bedst mulig vis at holde homøostase, dvs. ligevægt – altså at din krop er i balance. Kommer din krop ud af balance, kan der ske forskydninger, f.eks. på grund af en periode med stress, manglende søvn, motion, forkert/eller manglende kost, lægelige mediciner, følelsesmæssige problemer.

Hvilke reaktioner kan jeg forvente?

Dine symptomer skulle gerne aftage. Udskillelsesorganerne (nyrer, lever, mave/tarm og huden) går i gang. Der kan komme flere toiletbesøg, du pudser næse, kan svede mere og føle let varme i kroppen. Gamle dårligdomme kan forbigående blusse op. Det vil sige, der kan komme reaktion i det/de områder hvor kroppen tidligere har haft symptomer. Der kan komme en ”psykisk” udrensning, hvor man mærker forbigående ændringer i humøret og evt. drømmer mere.

Hvor længe skal jeg tage homøopati?

Dette er meget individuelt, men sæt et halv år af, det er ikke urealistisk. Det har som regel taget lang tid inden symptomerne bliver så markante, at du vil have noget gjort ved det og din krop skal som sagt have tid til at regenerere sig selv.

Hvordan bliver jeg behandlet?

Med homøopatiske midler i vandig opløsning, dvs. som dråber eller i ampuller. Disse midler udleveres til perioder af 3 til 4 uger ad gangen, hvorefter vi igen snakker sammen om din nuværende situation, for hele tiden at sammensætte den korrekte behandling til dig.