Magnetfeltresonansterapi

Electro-magnetfelt resonans terapi. (eMRT)

“Den elektromagnetiske energi er den elementære energiform, hvoraf enhver organismes liv er afhængig.” – Citat fra prof.dr. Verner Heisenberg, tysk nobelpristager i fysik.

Forskere både fra tidligere og nu har erkendt, at uden jordens magnetfelt ville intet liv være muligt på vores planet. Magnetfeltets tykke beskyttelsesskjold forhindrer, at skadelige stråler udefra trænger frem til jordoverfladen. Studier fra rumforskningen har bevist, at alle levende organismer på jorden er under gavnlig påvirkning af jordens magnetfelt. Eksempelvis er der talrige dyr der orienterer sig efter jordens magnetfelt (storke, bier, hvalen og mange flere). Magnetfelt terapi hører i dag til den medicinske forebyggelse hos astronauter, der skal på ekspedition i himmelrummet. Vores 70 billioner celler (muskelceller, knogleceller, blodceller osv.) som alle er omgivet af hver sit elektromagnetiske felt, samarbejder v.h.a. disse elektromagnetiske svingninger. Det er disse svingninger der aktiverer cellestofskiftet, det vil sige at cellen lettere kan optage næringsstoffer og komme af med affaldsstoffer. Terapiformen er blandt andet udbredt på tyske hospitaler og blandt sportsfolk (de forbedrer deres resultater med brug af magnetterapi).

Cellernes aldring kan kontrolleres

Hvis du får din bil til service regelmæssig, kører den også flere kilometre. Det samme gælder din krop.Når alle celler hele tiden tilføres næringsstoffer og energi af god kvalitet, lever de også længere. Forskellen mellem raske og syge kropsceller er let at beskrive. Ved en syg celle er spændingen ned til mellem 50 og 70 mV. Kræftceller kan være nede på så lidt som 20mV. Det evige flov af næring og energi, øges af magnetbehandling med eMRT, som garanterer at spændingen i dine celler aldrig går under det kritiske punkt 70mV. Med den optimale forbrænding af næringsstoffer i cellen, bliver udskillelsen af frie radikaler væsentlig reduceret. Cellen skulle kunne leve i 130 år….men betinget af vores nuværende livsstil, kan energimangel i den menneskelige organisme ikke undgås. Cellespændingen og energiproduktionen mellem cellerne reduceres og en tidligere aldringsproces af cellerne starter. Denne skadelige proces kan standses med magnetterapi.

Virkning

Systemet virker ved at kroppen udsættes for et pulserende kropsidentisk frekvensmønster. Dette medfører en forhøjet ion-transport over cellemembranen. Mennesket har ikke noget liv uden påvirkning af det naturlige magnetfelt, da det sikrer en optimal iltforsyning for alle kroppens celler. Cellen er en lille fabrik, som hele tiden skal have råstoffer fra blodet i form af ilt og næringsstoffer. Til gengæld producerer vores celler f.eks. insulin, hormoner, neurotransmittere, – signalstoffer som får alle kroppens bestanddele til at arbejde sammen. Iontransport er en af de mekanismer, hvorved cellerne får transporteret råstoffer ind og affaldsstoffer ud. Et elektromagnetisk energi felt er altid tilstede i katalytiske enzymprocesser. Derfor kan man speede processer op ved at tilføre en ekstern elektromagnetisk energi.

Behandling

Behandling med magnet-terapi er baseret på behandling i et elektromagnetisk felt, hvor klienten ligger på en madras og tid, styrke og frekvens indstilles via en styrepult. Der er også mulighed for lokalbehandling med pude, eller en akupunkturstav til behandling af lokale områder eller punkter.

Er der bivirkninger?

Magnetterapibehandlinger er smertefri og giver ingen bivirkninger eller anden form for ubehag – tværtimod føler de fleste klienter en behagelig varme i de områder, hvor man evt. har smerter, dette skyldes den forøgede blodcirkulation behandlingen medfører. Der kan dog i enkelte tilfælde være ”1. gangs-reaktioner” i form af smerte og utilpashed, som kan modvirkes ved langsom opstart og rigelig væske. Behandlingen bedrer virkningen af andre behandlinger så som akupunktur, homøopati osv.

Brug af magnetterapi /eMRT kan hjælpe på

 • Styrkelse af immunforsvaret.
 • Styrkelse af knogle- og bruskstruktur ved sygdomme i bevæg apparatet.
 • Virker afslappende på spændte muskler.
 • Fremmer sårheling og virker smertelindrende.
 • Aktiverer kroppens hormonproduktion og er dermed forbundet med psykisk og fysisk velbefindende.
 • Øger kroppens præstationsevne og blodgennemstrømning.

Brug af magnetterapi/ eMRT som forebyggende indsats

 • Forhøjer ilt forsyningen til cellerne.
 • Forbedrer cellestofskiftet.
 • Styrker afgiftning, modvirker stress.
 • Styrker gendannelse af celler.
 • Øger kroppens præstationsevne og blodgennemstrømning.